wab-voor-evenementenbranche

8 december 2019
Wat voor gevolgen heeft de WAB voor de evenementenbranche?

Wat is de WAB?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet heeft gevolgen voor het personeelsbeheer van bedrijven die samenwerken met flexibele arbeidskrachten. Hierdoor zal het impact hebben voor het personeelsbeheer van veel bedrijven binnen de evenementenbranche.

De wet verandert onder andere de volgende zaken: de maximale duur van tijdelijke contracten (ketenbepaling), het tijdig inplannen van oproepkrachten en het opzeggen van oproepovereenkomsten.

Wat betekent de WAB voor de evenementenbranche?

Onze branche is ontzettend flexibel in het op- en afschalen van werknemers. Exacte werktijden zijn lastig te berekenen, omdat de personeelsinzet op events afhankelijk is van talloze factoren. De invoer van deze wet zal tegenstrijdig zijn met onze flexibele branche.

Probleem 1: Last-minute inplannen van medewerkers

Zo moet een oproep voor werk minimaal vier dagen voor aanvang van de dienst plaatsvinden. Is de oproep later gedaan, dan mag de werknemer de oproep weigeren.

Probleem 2: Afschalen van medewerkers wordt lastiger

Wordt de dienst (geheel of gedeeltelijk) binnen vier dagen voor de desbetreffende dienst ingetrokken? Dan heeft de werknemer recht op volledige loonbetaling over de periode waarvoor hij is opgeroepen.

Probleem 3: Oproepkrachten hebben na 1 jaar recht op een vast aantal uren

Alle oproepkrachten die langer dan één jaar in dienst zijn krijgen een vast aantal uren aangeboden. Het aantal uren wordt gebaseerd op het aantal gewerkte uren in de voorafgaande 12 maanden van de desbetreffende oproepkracht. Dit geldt voor zowel werknemers met een min-maxcontract als een oproepcontract. Deze regeling gaat direct in op 1 januari, waardoor het dus al voor 1 februari verwerkt moet zijn.

Probleem 4: Payroll-medewerkers kunnen minder flexibel ingezet worden

Werknemers met een payrollcontract krijgen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn. Daardoor moeten werkgevers aan payroll-medewerkers alle arbeidsvoorwaarden gaan betalen die ook gelden voor andere werknemers. Hierdoor wordt payrolling duurder.

Voordeel 1: Langer toepassen van tijdelijke contracten

Door de WAB krijgen werknemers pas recht op een vast contract na drie jaar, in plaats van twee jaar. Dit is gunstig voor werkgevers omdat ze nu werknemers langer en vaker kunnen voorzien van tijdelijke opvolgende contracten. Hierdoor kunnen zij langer bepalen of een werknemer over de juiste competenties beschikt.

Deze tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien zodra deze binnen zes maanden of minder opvolgen. Een eventuele cao kan ervoor zorgen dat deze periode wordt teruggebracht tot drie maanden, alhoewel er voor de evenementenbranche nog geen cao beschikbaar is.

Voordeel 2: Meer duidelijkheid voor flexibele werknemers

Enerzijds kleven er aan de werkgeverskant een hoop nadelige aspecten, anderzijds zijn deze vaak positief voor de flexibele werknemers. Zij zullen door deze wet meer duidelijkheid krijgen op het gebied van financiën, planning & arbeidsrecht. Hierdoor wordt het ook weer een stukje aantrekkelijker voor werknemers om te gaan werken in de toffe evenementenbranche.

Hoe anticipeert Crewtool op deze wet?

Ons planningssysteem Crewtool streeft ernaar om de kernwaarden van deze wet te integreren, zodat onze gebruikers zorgeloos hun personeelsbeheer kunnen realiseren. Om dat te bereiken gaan we twee extra functionaliteiten inbouwen.

Zo worden binnen het systeem relevante aanpassingen gemaakt om de informatievoorziening te verbeteren en suggesties aan te dragen. Er worden bijvoorbeeld notificaties aangegeven zodra de planner een dienst van een flexibele arbeidskracht binnen vier dagen wil wijzigen.

Daarnaast hebben wij de wet goed bestudeerd en werken wij nauw samen met de huidige gebruikers om een aansluitend en toekomstbestendig planningssysteem te kunnen realiseren.

Onze blik op de toekomst

Deze opkomende wet vergroot de vraag naar een geschikte cao binnen de evenementenbranche. Hierin kan namelijk de vereiste flexibiliteit van ons vakgebied gewaarborgd worden. Zodra deze veranderingen plaatsvinden zullen wij ervoor zorgen dat Crewtool 100% aansluit op de vernieuwde situatie.

Ben jij benieuwd of jouw bedrijf WAB-proof is? Doe de test van de Randstad!